Cổng nhôm đúc biệt thự đẹp

QUI TRÌNH SẢN XUẤT CỔNG NHÔM ĐÚC TẠI ANH NHẬT PHÁT

Sản xuất cổng nhôm đúc bao gồm : thiết kế, tạo mẫu gỗ, đúc khuôn cát, gia công cơ khí, sơn giả cổ