Album nhôm đúc

CỔNG NHÔM ĐÚC THOÁNG                                                                 CỔNG NHÔM ĐÚC NỮA THOÁNG KÍN

CỔNG NHÔM ĐÚC KÍN HOÀN TOÀN                                                     CỔNG NHÔM ĐÚC MÁI BẰNG

BAN CÔNG NHÔM ĐÚC CÁC LOẠI                                                        BÔNG GIÓ NHÔM ĐÚC ĐẸP

CẦU THANG NHÔM ĐÚC NGHỆ THUẬT                                             HÀNG RÀO NHÔM ĐÚC ĐẸP AN TOÀN